Template, Giao diện mẫu Trường Sơn Group – Giao diện website Bất động sản – Xây dựng

Trường Sơn Group

Giao diện Trường Sơn Group phát triển để hỗ trợ xây dựng website về giới thiệu bán dự án bất động sản. Website bất động sản đặc biệt cần view hình ảnh , thông tin dự án, giới thiệu dự án contact, from đăng ký…

Tính năng nổi bật

+ Chuẩn seo, Html 5, Css3, Bootstrap
+ Phù hợp trên mọi loại thiết bị (mobile, table, mobie …)
+ Tích hợp tính năng tương tác với mạng xã hội (facebook, zalo, …)

3.200.000 2.000.000